Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Uzņēmumi

Smiltenes piens
Reg. Nr. : 43903002031
PVD Nr. : A 008046, A 008047
Atpakaļ

Piegādātāji:

Nosaukums Reģistrācijas Nr. PVD nr. Izejvielas nosaukums
z/s "Eicēn Lustes" 59501012411 Svaigpiens
z/s „Strautmaļi" 49501000745 Svaigpiens
Imants Āboltiņš Svaigpiens
Silga Lūse Svaigpiens
z/s "Līčupes" 44101020665 Svaigpiens
Agris Reuts Svaigpiens
z/s "Smilgas" 45401019908 Svaigpiens
Dace Bariņa Svaigpiens
Mārīte Tīruma Svaigpiens
z/s "Dinastijas" 44101030216 Svaigpiens
Valdis Tuļķis Svaigpiens
z/s "Līcīšu Smilškalni" 44101034275 Svaigpiens
Austra Karole Svaigpiens
z/s "Krastiņi" 49501005297 Svaigpiens
z/s „Medņi" 49501018501 Svaigpiens
Vizma Pūriņa Svaigpiens
Velta Gramberga Svaigpiens
z/s „Jaunkapenieši" 54601000521 Svaigpiens
z/s „Pauzuļi" 44101023412 Svaigpiens
z/s „Kalna Gruži" 49501010866 Svaigpiens
SIA "Agro Dzelzava" 47103000430 Svaigpiens
z/s „Vīķeles" 44101036046 Svaigpiens
z/s „Rītiņi" 44101032010 Svaigpiens
Dace Leite Svaigpiens
z/s - SIA „Briedīši" 43901003738 Svaigpiens
Gita Dūzele Svaigpiens
z/s „Lejas Ķikuri" 49501000567 Svaigpiens
z/s „Ziedugravas" 44101018642 Svaigpiens
z/s „Zemītes" 49501006409 Svaigpiens
z/s "Vidus-zeikari" 49501000035 Svaigpiens
z/s „Jaunlezdiņi" 44101015951 Svaigpiens
z/s „Jaunkairi" 43901001629 Svaigpiens
z/s „Kori" 49501011522 Svaigpiens
z/s „Vecsētas" 44601000708 Svaigpiens
z/s "Kalējiņi-1" 44101029078 Svaigpiens
z/s „Kalna Brodi" 49501007480 Svaigpiens
z/s "Bērziņi" 44601002681 Svaigpiens
SIA "Vidzemīte" 43903000685 Svaigpiens
z/s „Lejiņas" 44101020327 Svaigpiens
z/s „Kalnleimaņi" 44101031250 Svaigpiens
z/s "Pļavnieki" 43901005211 Svaigpiens
z/s "Peņģu ferma" 44101025517 Svaigpiens
Rudīte Pugača Svaigpiens
z/s „Bilskas Ezernieki" 44101034897 Svaigpiens
z/s "Atvases" 43201012986 Svaigpiens
z/s "Dālderi" 44601002056 Svaigpiens
Dzintars Otvars Svaigpiens
Līga Ozola Svaigpiens
Z/s "Dzintariņi" 44101014709 Svaigpiens
Janafa Jeremejeva Svaigpiens
Aina Ķeņģe Svaigpiens
Andrejs Ilsteris Svaigpiens
Anna Greble Svaigpiens
z/s "Lācēni" 45401013712 Svaigpiens
Brigita Lāce Svaigpiens
Vija Smilga Svaigpiens
Elza Jakobštante Svaigpiens
Biruta Avotiņa Svaigpiens
Valda Skrastiņa Svaigpiens
z/s „Lejas Ķikuri" 49501000567 Svaigpiens
Dace Briede Svaigpiens
z/s "Jaunlīčupi" 43201013498 Svaigpiens
Ivars Goba Svaigpiens
Ivars Atlācis Svaigpiens
Voldemārs Brūzītis Svaigpiens
Vineta Rezgale Svaigpiens
z/s „Lejasvirši" 44101033923 Svaigpiens
Dace Baltiņa Svaigpiens
z/s „Jaunplāņi" 43901000394 Svaigpiens
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.