Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Uzņēmumi

Dundaga, Piensaimnieku LPKS
Reg. Nr. : 49003001419
PVD Nr. : A 002955
Atpakaļ

Piegādātāji:

Nosaukums Reģistrācijas Nr. PVD nr. Izejvielas nosaukums
z/s "Raupi" 49001001611 Svaigpiens
z/s "Ozoliņi" 41201004783 Svaigpiens
z/s "Seviķi" 49001000264 Svaigpiens
z/s "Dižplaģi" 41201007506 Svaigpiens
Inga Rodiņa Svaigpiens
z/s "Pilskalni" 41201012991 Svaigpiens
Ildze Petrova Svaigpiens
z/s "Valki" 41201000973 Svaigpiens
z/s "Lazdukalni" 59001008791 Svaigpiens
Aija Misa Svaigpiens
Zigmunds Matrevics Svaigpiens
Jānis Ķezberis Svaigpiens
z/s "Dzirlauki" 41201012916 Svaigpiens
Vija Freimute Svaigpiens
Vladimirs Muhamedišins Svaigpiens
Ausma Kalnmale Svaigpiens
IK "Lienītes" 41202026486 Svaigpiens
Ligita Mitenberga Svaigpiens
Maruta Grīnberga Svaigpiens
z/s "Kopari 49001004797 Svaigpiens
Raimonds Kumerdanks Svaigpiens
Jānis Kraulis Svaigpiens
Geta Kronberga Svaigpiens
Voldemārs Kārklevalks Svaigpiens
z/s "Brantas" 46101015060 Svaigpiens
Marta Briģe Svaigpiens
Aiva Bitīte Svaigpiens
z/s "Zvirbuļi" 56101016181 Svaigpiens
z/s "Gali" 49001003985 Svaigpiens
Hedviga Āboltiņa Svaigpiens
Inta Bresme Svaigpiens
Dzintars Freibergs Svaigpiens
Gita Bērziņa Svaigpiens
Gunta Jansone Svaigpiens
SIA "Dižvilki" 41203039633 Svaigpiens
Ruta Rašmane Svaigpiens
Natālija Martinova Svaigpiens
Vilnis Podkalns Svaigpiens
IK "Brosi" 51202027681 Svaigpiens
Diāna Siliņa Svaigpiens
Rudīte Reinfelde Svaigpiens
Sofija Strāķe Svaigpiens
z/s "Vaivariņi" 41201012526 Svaigpiens
z/s "Sapieri" 41201005613 Svaigpiens
Laura Ževņa Svaigpiens
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.